جواهرسازی چیست

جواهرسازی چیست؟ هنر جواهرسازی هزاران سال قدمت داشته و به زمانی باز می گردد که تمدن های باستانی به منظور استفاده های تزئینی، اقدام به…

ادامه مطلب

نگین کاری

نگین کاری مخراج کاری یا نگین کاری چیست ؟ مخراج کاری یا مرصع کاری یا نگین کاری و یا جواهرنگاری به عمل نشاندن سنگ یا…

ادامه مطلب

مخراج کاری

مخراج کاری مرصع کاری یا مخراج کاری یا جواهر نگاری یا نگین کاری. یکی از شاخه‌های صنایع دستی سنگی است مرصع به معنی آنچه با…

ادامه مطلب