گوهر تراشی

گوهر تراشی این دوره شامل دو دوره می شود :

  1. تراش کابوشن یا دامله : در دوره کابوشن که معمولا روی سنگ های اپک و ترنسلوسنت که نور از آنها عبور نمی کند و یا به سختی عبور می کند و معمولا به شکل گنبدی گاهی تخت و بدون صفحه انحام می شود مانند فیروزه انواع عقیق ها کریزو کلاه ، اونیکس … انحام می شود.
  2. دوره فستیتگ : این دوره شامل آموزش تراش سنگ ها به صورت فستینگ (صفحه ایی) که معمولا بر روی سنگ های ترنس پرنت (شفاف) و سمای ترانس پرنت (نیمه شفاف) می شود که انواع و اقسام تراش ها مانند باگت مارکیز ، پرنس ، اوال …به صورت برلیان کات ، امرال کات ، میکس کات ، استپ کات و … می شود.