فروشندگی طلا و جواهر

فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر : با توجه به اینکه موسس و مدیر آموزشگاه (محمود فتاحی) خود نائب ریئس اتحادیه طلا و جواهر فروشندگان استادن البرز (کرج) می باشد و با تمام طلا فروشان در ارتباط نزدیک هستند و قبلا علاوه بر سازندگان حرفه ای در رشته فروشندگی طلا و جواهر هم تجربه دارند بخوبی نیازهای آموزشی یک فروشنده طلا و جواهر را می شناسند و مدعی است که هنر آموزان آموزشگاه فتاحی از این دوره به صورت حرفه ای در خرید و فروشندگی طلا برخوردا شوند

لازم به ذکر است در این دوره فن بیان فروشندگی آموزش داده می شود.

واحد آموزشی استان تهران