ریخته گری طلا و جواهرسازی

ریخته گری یا کستینگ

ریخته گری فلزات قیمتی و نیمه قیمتی :
در این رشته کار آمور می تواند با انواع دستگاه های ریختگری ، سانتریفیوژ ، القای وکیوم کار کرده و می تواند علاوه بر ریختگری پخت و برش لاستیک ، موم زدن ، گج گیری ، پخت گچ آموزش ببیند