طلا و جواهر سازی

طلا و جواهر سازی : در این رشته طلا و جواهر ساز باید از عهده ذوبکاری نورد کاری برش و اره کاری فرم دهی جوشکاری سوهان کاری سنباده کاری و پولیش انواع پابه های طلا و جواهر بر آید و مدل های طلا و جواهر را از روی ژورنال و نمونه های دیگر عینا مانند آنها با کمترین تفاوت بسازد .

در این دوره هنر آموز پس از طی دوره مربوطه که حدود ۶۰۰ ساعت می باشد از عهده ساخت کارهایی مانند انواع زنجیر ها ، مدالیون ها ،پلاک های اسم (فارسی و انگلبسی) انواع انگشتر های زنانه و مردانه و سینه روز های طلا برمی آید.

پایه جواهر سازی

هنر آموزان جواهر سازی (پایه جواهر) پس از اتمام دوره می تواند پایه های جواهر (نگین دار) اعم از انگشتر ، گردنبند ، دستبند ، مانند سولیتر ، باگت ، مارکیز ، ریلی ، ابرو باد …ساخته و پس از سوار کردن جواهر (نگین) به مشتری عرضه نمایید .

و در پایان، هنر آموز پس از اتمام دوره طلا و جواهر سازی توسط آموزشگاه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده و پس از آزمون های مربوطه و موفقیت در آزمون دیپلم رسمی و بین المللی از سازمان دریافت می نمایید.