آبکاری طلا و جواهر

 

آبکاری طلا و جواهر پوشاندن یک جسم بایک لایه نازک از یک طلا با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری نامیده می‌شود. جسمی که روکش طلا روی آن ایجاد می‌شود باید رسانای جریان برق باشد. الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید دارای یونهای آنفلزیباشد که قرار است لایه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرند.

نگاه اجمالی آبکاری طلا و جواهر

فرایند آبکاری معمولاً با فلزات گرانبها چون طلا و نقره ‌و کروم جهت افزایش ارزش فلزات پایه مانند آهن ‌و مس ‌و غیره و همچنین ایجاد روکشی بسیار مناسب (در حدود میکرومتر) برای استفاده از خواص فلزات روکش کاربرد دارد. این خواص می‌تواند رسانایی الکتریکی و جلوگیری از خوردگی باشد. فعل و انفعال بین فلزها با واسطه‌های محیطی موجب تجزیه و پوسیدگی آنها می‌شود چون فلزها میل بازگشت به ترکیبات ثابت را دارند.

انواع آبکاری طلا و جواهر

در آموزشگاه طلا و جواهر سازی فتاحی انواع دوره های آبکاری طلا و جواهر به صورت کاملا تخصصی ارائه می گردد

از جمله این دوره ها :

آبکاری طلا ، آبکاری پلادیوم ، آبکاری رودیوم ، آبکاری نقره و انواع آبکاری ماجیکی به صورت تخصصی ارائه می گردد.

برای شرکت در این دوره ، تاریح ثبت نام و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آبکاری طلا و جواهر با شماره تماس های قید شده تماس حاصل نمایید.

آبکاری طلا و جواهر پوشاندن یک جسم بایک لایه نازک از یک طلا با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری نامیده می‌شود. جسمی که روکش طلا روی آن ایجاد می‌شود باید رسانای جریان برق باشد. الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید دارای یونهای آنفلزیباشد که قرار است لایه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرند.